Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết các tác dụng của ánh sáng

1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng

1.1 Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

- Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm cho chúng nóng lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đã bị biến thành nhiệt năng. Đó là thác dụng nhiệt của ánh sáng.

1.2 Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen

- Các vật màu trắng có khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng kém hơn các vật màu đen

- Trong đời sống hăng ngày, các màu trắng, màu hồng ,..được gọi là các màu sáng. Các màu đen, màu tím,..được gọi là các màu tối. Trong tác dụng nhiệt của ánh sáng thì các vật có màu tối hấp thụ ánh sáng mạnh hơn các vật có màu sáng

2. Tác dụng sinh học của ánh sáng

- Ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhất định ở sinh vật. Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng

- Ví dụ ánh sáng cần thiết để cho cây cối quang hợp và lớn lên

- Ánh sáng giúp cơ thể con người tổng hợp một số vitamin cần thiết cho cơ thể

3. Tác dụng quang điện của ánh sáng

- Pin mặt trời hoạt động được là do tác dụng quang điện của ánh sáng. Đó là vì trong pin có sự biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện.