Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết sự phụ thuộc của điển trở vào chiều dài dây dẫn

1. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau

- Cần phải xác định xem điện trở dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài dây,tiết điện dây và vật liệu làm nên dây dẫn hay không và phụ thuộc vào những yếu tố này như thế nào

- Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một yếu tố nào đó thì cần phả đo điện trở của các dây dẫn có yếu tố đó khác nhau nhưng có tất cả các yếu tố khác như nhau

2. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

- Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết điện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn của mỗi dây

                              $\frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{l_{1}}{l_{2}}$  với $R_{1}$$R_{2}$ lần lượt là điện trở của dây dẫn có chiều dài tương ứng $l_{1}$$l_{2}$