Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

1. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng khác nhau về vật liệu làm dây dẫn thì có điện trở khác nhau

2. Điện trở suất-Công thức điện trở

2.1 Điện trở suất

- Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất

- Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là 1m2

- Điện trở suất được kí hiệu là span style="line-height:115%">>ρspan style="line-height:115%">> 

- Đơn vị của điện trở suất là span style="line-height:115%">>Ω.m

2.2 Công thức điện trở

- Điện trở R của dây dẫn được tính bằng công thức $R=ρ \frac{l}{S}$

trong đó span style="line-height:115%">>ρ  là điện trở suất (span style="line-height:115%">>Ω.m)

               $l$ là chiều dài dây dẫn (m)

              S là tiết diện dây dẫn (m2)