video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 34: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số
(mở rộng không chia hết ở các lượt chia)
Bước 1: Đặt tính
Bước 2: Chia lần lượt từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng chục của số bị chia.
- Mỗi lượt chia ta thực hiện các phép tính nhẩm chia - nhân -trừ
- Ước lượng thương: Thương là số sao cho khi nhân với số chia ta được số gần nhất với chữ số bị chia.
(Học sinh thực hành các ví dụ cùng giáo viên)
 
2. Bài tập vận dụng
- Thực hành chia
- Giải bài toán có lời văn
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 33: Bảng chia 9
Thời lượng: 10 phút 57 giây
Bài học tiếp