video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 50: Tháng - Năm
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tháng - Năm
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Tháng năm

- Một năm có 12 tháng: Tháng Một, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai.

- Số ngày trong từng tháng:

+ Các tháng có 30 ngày là: Tháng Tư, tháng Sáu, tháng Chín, tháng Mười một

+ Tháng Hai 28 hoặc 29 ngày

+ Các tháng còn lại có 31 ngày: Tháng Một, tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy, tháng Tám,  tháng Mười, tháng Mười hai.

- Xác định số ngày của từng tháng dựa theo quy tắc năm bàn tay: 

Nắm bàn tay phải thành nắm đấm để trước mặt rồi đếm từ trái sang phải (đếm 1 bắt đầu từ chỗ lồi lên của đốt xương ngón trỏ): Những chỗ lồi lên của các đốt ngón tay tương ứng với tháng có 31 ngày, những chỗ lõm tương ững với các tháng còn lại.

 

2. Bài tập vận dụng

- Rèn luyện kĩ năng xem lịch;

- Củng cố về số ngày trong từng tháng.

 

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 49: Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Thời lượng: 18 phút 36 giây
Bài học tiếp
Bài 51: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Thời lượng: 18 phút 35 giây