Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
HỎI ĐÁP
Tìm kiếm
Sắp xếp theo câu hỏi mới nhất
xuantruongts
Gửi lúc: 2 tiếng trước (22:19)

Bài tập trắc nghiệm Toán 10Giải các bài toán trên. Ai làm xong trc thì mk vote.


Toán lớp 9
Tìm câu hỏi tương tự

6 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

57, a) m=1 và A=-3 nx

b) m=-4; 1

58, chịu

59, m=3

60, chịu

61, chiụ

62, chịu

63, a) m=-3/2; 3; -7; 2

b) giống a

c) <=> m khác đáp án câu a

d) chịu

64, chịu

65, chịu

66, chịu

67, a= -6; 0

68, m= -1/2

69, chịu

70, chịu

71, <=> a khác b, a+2 và b+1 khác 0

72, 

a) rỗng \(\subset\)C

b) 1 con B; 2 con B; 3 con B; 1,2 con B; 1,3 con B; 2,3 con B; 1,2,3 con B; rỗng con B

c) a con A; b con A; a,b con A; rỗng con A

d) a con D; b con D; c con D; d con D; a,b con D; a,c con D; a,d con D; b,c con D; b,d con D; c,d con D; a,b,c con D; a,b,d con D; a,c,d con D; ...; rỗng con D


Báo cáo sai phạm

mà dạo này bảo bối 555 có thi ko vậy


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 3 câu trả lời khác
HoshiyukiKimiko
Gửi lúc: 2 tiếng trước (22:06)

Ở cà chua 2n=24NST

Một tế bào trải qua quá trình nguyên phân liên tiếp 8 lần. Hãy xác định:

a) Số NST môi trường nội bào cung cấp

b) Số NST con trong các tế bào

(Đúng = vote)

Sinh 9


Toán lớp 9
Tìm câu hỏi tương tự

3 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
xuantruongts
Gửi lúc: 3 tiếng trước (21:46)

Find and correct the mistakes.
1/ There isn't some water in the glass.

2/ There are a 3 children talking with the teacher.

3/ Are there some air conditioners in the attic ?

4/ Is there any windows in this classroom ?

5/ There aren't any pictures on the wall ?

6/ There is some people in the backyard.

7/ There aren't some pencils in the pencil case.

8/ Is there some boy in the living room ?

9/ There are any magazines on the table.

10/ There are a biscuit on the plate.


Toán lớp 6
Tìm câu hỏi tương tự

8 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

any

is

any

Are

gạch hỏi chấm

are

any

any

any

some

is


Báo cáo sai phạm

1/ There isn't any water in the glass.

2/ There are  3 children talking with the teacher.

3/ Are there any air conditioners in the attic ?

4/ Are  there any windows in this classroom ?

5/ There aren't any pictures on the wall.

6/ There is someone in the backyard.

7/ There aren't any pencils in the pencil case.

8/ Is there any boy in the living room ?

9/ There are some magazines on the table.

10/ There are some biscuit on the plate.


Báo cáo sai phạm

tớ thách các cậu biết tớ có bao nhiêu bạn


Báo cáo sai phạm

tớ thách các cậu biết tớ có bao nhiêu bạn


Báo cáo sai phạm

bạn ơi, có câu ko sai đúng ko vậy, mk hỏi cho chắc

 


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 5 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: