Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
GIẢI THƯỞNG GÓC THÔNG THÁI
CHÚ Ý
Nếu một thành viên đã được giải thưởng tuần thì thành viên đó sẽ không được nhận thưởng tuần trong 4 tuần tiếp theo (cho dù điểm vẫn nằm trong top 5) để nhường cơ hội cho các bạn xếp sau. Sau 4 tuần nếu thành viên đó tiếp tục đứng top 5 sẽ lại được nhận thưởng bình thường.
Nếu một thành viên đã được giải thưởng tháng thì thành viên đó sẽ không được nhận thưởng tháng trong 2 tháng tiếp theo (cho dù điểm vẫn nằm trong top 5) để nhường cơ hội cho các bạn xếp sau. Sau 2 tháng nếu thành viên đó tiếp tục đứng top 5 sẽ lại được nhận thưởng bình thường.
Điểm thông thái được tính như sau:
Nếu câu hỏi được Giáo viên Luyenthi123 chọn là câu hỏi hay thì được +5 điểm thông thái
Nếu câu trả lời được Giáo viên Luyenthi123 chọn là câu trả lời đúng thì được +5 điểm thông thái
Nếu câu trả lời được người đặt câu hỏi chọn là câu trả lời đúng thì được +1 điểm thông thái
Lưu ý: hiện tại chỉ thành viên VIP mới được + thêm ngày VIP. Thành viên thường chỉ được + điểm danh hiệu.
Xem chi tiết nội quy và giải thưởng (áp dụng từ 15/1/2018)
GIẢI THƯỞNG Tháng 9/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 8/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 4/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 2/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 1/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 12/2019
GIẢI THƯỞNG Tháng 12/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 11/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 10/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 9/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 8/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 7/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 6/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 5/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 4/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 3/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 2/2018
GIẢI THƯỞNG Tháng 1/2018
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
20
Điểm TT tuần
11
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng