Chi tiết câu hỏi
minhduc7668
Gửi lúc: 21:04 15-05-2019

1+2+3+4+5+6+10x100=?

đố ai biết đó là số gì hãy vote nha các bạn


Toán lớp 1


62 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
=   1+2+3+4+5+6+1000
=3+3+4+5+6+1000
=6+4+5+6+1000
=10+5+6+1000
=15+6+1000
=21+1000
=1021
ĐÁP SỐ :1021

Báo cáo sai phạm

=100x10+6+5+4+3+2+1

hoặc 

=3100

hoặc

=1031


Báo cáo sai phạm

đẹ tử ngoan nhớ ở nhà ngoan nhé


Báo cáo sai phạm

ông nói ai đệ tử ông? ai điên?


Báo cáo sai phạm

bà gặp người nước ngoài đấy


Báo cáo sai phạm

bà gặp người ÂU mà ko bít chào hỏi đoàn hoàn


Báo cáo sai phạm

là con chó nhà tôi mà nó chết rồi


Báo cáo sai phạm

mà đây là ai vậy bà huyền


Báo cáo sai phạm

vì ông điên thật mà. điên hết phần người khác. rõ ràng ông chính là con cáo mà


Báo cáo sai phạm

Why do you keep saying I'm crazy?


Báo cáo sai phạm

no no my real name is willam jack


Báo cáo sai phạm

sai,nhân chia trước cộng trừ sau mà


Báo cáo sai phạm

sai,nhân chia trước cộng trừ sau mà


Báo cáo sai phạm

sai,nhân chia trước cộng trừ sau mà


Báo cáo sai phạm

sai,nhân chia trước cộng trừ sau mà


Báo cáo sai phạm

1+2=3+3=6+4=10+5=15+6=21+10=31x100=3100


Báo cáo sai phạm

1+2=3+3=6+4=10+5=15+6=21+10=31x100=3100


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 59 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: