Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
vutuantrong
Gửi lúc: 10:14 30-05-2019

Linh mua 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5400 đồng. Dương mua 7 tập giấy và 6 quyển vở cùng loại hết 9900 đồng. Tính giá tiền một tập giấy và một quyển vở? (chỉ cần ghi đs)


Toán lớp 4


17 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

900 đồng ; 600 đồng


Báo cáo sai phạm
vutuantrong đã chọn câu trả lời này

mk chuẩn bị ra câu hỏi típ theo, cố gắng trả lời nhá


Báo cáo sai phạm

nhg bn ấy trả lời đúng và đầy đủ mà


Báo cáo sai phạm

câu của tui ông mà trả thíu


Báo cáo sai phạm

trả lời thíu mà đòi vote


Báo cáo sai phạm

mk trả lời mà vote mk đi plz


Báo cáo sai phạm

900 đồng và 60 đồng

vote mk nha plz


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 14 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
28
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
12
Điểm TT tuần
10
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
4
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: