Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
hoanganh4cth
Gửi lúc: 12:19 10-09-2019

có ai biết nghĩa của cái từ cu li không ai dịch hộ mình mình sẽ vote nha


Toán lớp 1


34 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

Culi là một từ mượn từ tiếng Pháp là coolie chỉ một nô lệ hoặc người lao động chân tay gốc Á không lành nghề trong suốt thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, đặc biệt dùng chỉ dân lao động từ Nam Trung Quốc, tiểu lục địa Ấn Độ, Philippines và Indonesia.


Báo cáo sai phạm
hoanganh4cth đã chọn câu trả lời này

culi là một từ mượn tiếng Pháp là coolie hay cooli, cooly, kuli,quli, chỉ nô lệ như bạn ở dưới nói .xin cảm, vote cho mình nha


Báo cáo sai phạm

vote cho mình đi

cầu xin bn đó huhuhu


Báo cáo sai phạm

cu li người địa phương của chúng ta gọi vậy .chứ thật ra cu li là viên bi hoặc viên đạn đó bn


Báo cáo sai phạm

cu li người địa phương của chúng ta gọi vậy .chứ thật ra cu li là viên bi hoặc viên đạn đó bn


Báo cáo sai phạm

cu li người địa phương của chúng ta gọi vậy .chứ thật ra cu li là viên bi hoặc viên đạn đó bn


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 31 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: