Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
hoanganh4cth
Gửi lúc: 15:45 11-09-2019

Hello                                                                                              

What is your name?   

How are you?

How old are you?

Where are you from?
When is your birthday?  

           

                                         


Toán lớp 4


9 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

hello

My is name VINH

I'm very fine 

I'm from VIET NAM

it is birthday 13/2/2008       vote nha minh nhanh nhat


Báo cáo sai phạm
hoanganh4cth đã chọn câu trả lời này
my name's nghi
i'm fine. thank you
i'm 8 years old
i'm from Hai Phong
it is birthday 16/5/2011
huhuuhhuhu

Báo cáo sai phạm

my name is KHANG.I'm fine thanks. I'm ten years. I'm from vietnam. 16\1\2009.vote for me please.thank you for reading .vote cho mình nha


Báo cáo sai phạm

hello

My is name VINH

I'm very fine 

I'm from VIET NAM

it is birthday 13/2/2008       vote nha minh nhanh nhat


Báo cáo sai phạm

hello 

my name thinh.

i'm nine years old.

i'm from tien giang.

it birthday is 25/8/2021.

 


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 6 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: