Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
AnzKn123
Gửi lúc: 21:12 02-12-2019

 Cho hình bs 7 (đường thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng c song song với đường thẳng d).
 
Cho biết số đo của các góc ∠C1; ∠D2và giải thích cách tìm ra kết quả.

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

 

Toán lớp 7


2 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Có góc BCD = góc B = 55 độ
=> góc BCD = góc C1 = 55 độ ( 2 góc đối đỉnh)
Có góc C1 + góc C2 = 180 độ ( 2 góc kề bù),(góc C2 là góc dưới góc C1)
                     góc C2 = 180 độ - góc C1
                     góc C2 = 180 độ - 55 độ
                     góc C2 = 125 độ

Báo cáo sai phạm
Có góc BCD = góc B = 55 độ
=> góc BCD = góc C1 = 55 độ ( 2 góc đối đỉnh)
Có góc C1 + góc C2 = 180 độ ( 2 góc kề bù),(góc C2 là góc dưới góc C1)
                     góc C2 = 180 độ - góc C1
                     góc C2 = 180 độ - 55 độ
                     góc C2 = 125 độ

Báo cáo sai phạm
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
28
Điểm TT tuần
17
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: