Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 180.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
master2008
Gửi lúc: 10:07 26-03-2020

dich cac tu sau sang tieng anh

why 

because

Is

milk

vote nha


Toán lớp 1


7 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
why : tại sao 
because: vì
Is : là
milk : sữa
 

Báo cáo sai phạm
master2008 đã chọn câu trả lời này

mn coá vip ui ra câu hỏi vote tui y


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 4 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
34
Điểm TT tuần
32
Điểm TT tuần
32
Điểm TT tuần
19
Điểm TT tuần
16
Điểm TT tuần
13
Điểm TT tuần
13
Điểm TT tuần
12
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: