Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 180.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
leminhductom
Gửi lúc: 10:19 26-03-2020

òm chán ra câu hỏi thử thui mà nội dung câu hỏi có chút xàm nhưng mn cố đọc đi =.= nếu ra câu hỏi gửi ảnh thì sẽ bị xóa câu hỏi nên tui ra câu đố vậy

1.Hoa gì ko bao giờ tàn ?

2.Cây gì mà ko có lá ?

3.Cái gì càng dài càng ngắn ?


Toán lớp 1


26 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

1. hoa hậu

2. cây đàn

3. con cua


Báo cáo sai phạm
leminhductom đã chọn câu trả lời này

hoa giả,hoa nhân tạo

Cây bỉ ngạn, cây xương rồng, cây cột điện (hoa sứ), cây ATM (hoa đồng tiền)

cái con cua


Báo cáo sai phạm

hoa giả,hoa nhân tạo

Cây bỉ ngạn, cây xương rồng, cây cột điện (hoa sứ), cây ATM (hoa đồng tiền)

cái con cua


Báo cáo sai phạm

hoa giả,hoa nhân tạo

Cây bỉ ngạn, cây xương rồng, cây cột điện (hoa sứ), cây ATM (hoa đồng tiền)

cái con cua


Báo cáo sai phạm

hoa giả,hoa nhân tạo

Cây bỉ ngạn, cây xương rồng, cây cột điện (hoa sứ), cây ATM (hoa đồng tiền)

cái con cua


Báo cáo sai phạm

( ͡° ͜ʖ ͡°)
ಠ_ಠ
(▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)


Báo cáo sai phạm
1, Hoa giả, hoa nhân tạo
2, Cây bỉ ngạn, cây xương rồng, cây cột điện (hoa sứ), cây ATM (hoa đồng tiền)
3, Con cua

Báo cáo sai phạm

1, Hoa giả, hoa nhân tạo

2, Cây bỉ ngạn, cây xương rồng, cây cột điện (hoa sứ), cây ATM (hoa đồng tiền)

3, Con cua


Báo cáo sai phạm

chị tiên đổi mật khẩu nick tiếng anh em hả


Báo cáo sai phạm

chị tiên đổi mật khẩu nick tiếng anh em hả


Báo cáo sai phạm

chị tiên đổi mật khẩu nick tiếng anh em hả


Báo cáo sai phạm

chị tiên đổi mật khẩu nick tiếng anh em hả


Báo cáo sai phạm

chị tiên đổi mật khẩu nick tiếng anh em hả


Báo cáo sai phạm

chị tiên đổi mật khẩu nick tiếng anh em hả


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 23 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
34
Điểm TT tuần
32
Điểm TT tuần
32
Điểm TT tuần
19
Điểm TT tuần
16
Điểm TT tuần
13
Điểm TT tuần
13
Điểm TT tuần
12
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: