Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 150.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
vuhuonggiang5a4
Gửi lúc: 20:51 13-02-2018

Một thùng có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, chiều rộng 12 dm và chiều cao 1 m 5 dm. Tính:

a) diện tích xung quanh 

b) diện tích toàn phần

c) thể tích của hính đó 

nhớ nêu cả phép tính cho mình nhé 


Toán lớp 1


6 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

   Đổi :1,8 m = 18 dm , 1m 5dm = 15dm

                           Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

                                    (18+12) x 2 x 15 = 900 ( dm2)

                            Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là :

                                    18 x 12 x 2 = 432 ( dm2)

                             Diện tích toàn phần hình chữ nhật là :

                                     900+432=1332 (dm2)

                               Thể tích hình hộp chữ nhật là :

                                       18 x 12 x 15 = 3240 (dm3)

                                               Đáp số:a) 900 dm2 

                                                            b) 1332 dm2

                                                             c) 3240 dm3


Báo cáo sai phạm
vuhuonggiang5a4 đã chọn câu trả lời này

Đổi :1,8 m = 18 dm , 1m 5dm = 15dm

                           Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

                                    (18+12) x 2 x 15 = 900 ( dm2)

                            Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là :

                                    18 x 12 x 2 = 432 ( dm2)

                             Diện tích toàn phần hình chữ nhật là :

                                     900+432=1332 (dm2)

                               Thể tích hình hộp chữ nhật là :

                                       18 x 12 x 15 = 3240 (dm3)

                                               Đáp số:a) 900 dm2 

                                                            b) 1332 dm2

                                                             c) 3240 dm3


Báo cáo sai phạm

                                                                 Bài giải

                         12 dm = 1,2 m                          ;                   1 m 5 dm = 1,5 m

a) Diện tích xung quanh của cái thùng dạng hình hộp chữ nhật đó là :

                           ( 1,8 + 1,2 ) x 2 x 1,5 = 9 ( m2 )

b) Diện tích toàn phần của cái thùng dạng hình hộp chữ nhật đó là :

                           ( 1,8 x 1,2 ) x 2 + 9 = 13,32 ( m2 )

c)  Thể tích của cái thùng dạng hình hộp chữ nhật đó là :

                           1,8 x 1,2 x 1,5 = 3,24 ( m3 )

                                   Đáp số : a : 9 m2

                                                 b : 13,32 m2

                                                 c : 3,24 m3


Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh: (18+12)x2x15=900\(dm^2\)

Diện tích toàn phần: 900+216x2=1332\(dm^2\)

Thể tích:18x12x15=3240\(^{dm^3}\)


Báo cáo sai phạm

                                                                  Bài giải

                         12 dm = 1,2 m                          ;                   1 m 5 dm = 1,5 m

a) Diện tích xung quanh của cái thùng dạng hình hộp chữ nhật đó là :

                           ( 1,8 + 1,2 ) x 2 x 1,5 = 9 ( m2 )

b) Diện tích toàn phần của cái thùng dạng hình hộp chữ nhật đó là :

                           ( 1,8 x 1,2 ) x 2 + 9 = 13,32 ( m2 )

c)  Thể tích của cái thùng dạng hình hộp chữ nhật đó là :

                           1,8 x 1,2 x 1,5 = 3,24 ( m3 )

                                   Đáp số : a : 9 m2

                                                 b : 13,32 m2

                                                 c : 3,24 m3


Báo cáo sai phạm

                                    1,8 m = 18 dm , 1m 5dm = 15dm

                           Dien tich xung quanh hinh hop chu nhat la

                                    (18+12) x 2 x 15 = 900 ( dm2)

                            Dien tich day hinh hop chu nhat la

                                    18 x 12 x 2 = 432 ( dm2)

                             Dien tich toan phan hinh hop chu nhat la

                                     900+432=1332 (dm2)

                               The tich hinh hop chu nhat la

                                       18 x 12 x 15 = 3240 (dm3)

                                               Dap so:a) 900 dm2 

                                                            b) 1332 dm2

                                                             c) 3240 dm3


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 3 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
19
Điểm TT tuần
9
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: