Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 150.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
vuhuonggiang5a4
Gửi lúc: 21:07 13-02-2018

Câu 1: Một hình lâp phương có diện tích toàn phần là 8 cm3 . Tính thể tích của hình đó.

Câu 2: Một khu vườn có diện tích 0,5 ha, người ta dành 48% diện tích đó trồng ngô còn lại trồng lạc. Hỏi người ta dùng bao nhiêu mét vuông trồng ngô, bao nhiêu mét vuông trồng lạc?

nêu cả phép tính ch mình nhé 


Toán lớp 1


3 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

Cau 2:DT trong ngo ta lay 0,5 nhan vs 48 chia 100=0,24ha

           DT trong lac ta lay 0,5 tru cho 0,24=0,26ha

            Doi 0,24ha = 2400m2

                  0,26ha = 2600m2

             Dap so:DT trong ngo:2400m2

                           DT trong lac:2600m2

 


Báo cáo sai phạm
vuhuonggiang5a4 đã chọn câu trả lời này

Cau 2:DT trong ngo ta lay 0,5 nhan vs 48 chia 100=0,24ha

           DT trong lac ta lay 0,5 tru cho 0,24=0,26ha

            Doi 0,24ha = 2400m2

                  0,26ha = 2600m2

             Dap so:DT trong ngo:2400m2

                           DT trong lac:2600m2

 


Báo cáo sai phạm
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
19
Điểm TT tuần
9
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: