Tuần 19: Vần (op - ap - ăp - âp - ôp - ơp - ep - êp - ip - up) - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh biết đọc và viết được các từ có liên quan đến các vần: op, ap, ăp, âp, ôp, ơp, ep, êp, ip, up. Tiếng việt 1.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

(Lớp 1 do mới bắt đầu làm quen với chương trình Tiếng Việt nên luyenthi123 chỉ đưa ra một dạng bài học ở mức trung bình nhưng có bao gồm các câu hỏi dễ - trung bình và một vài câu khó hơn một chút để học sinh luyện tập.)