Bài 24: Luyện tập chung - Toán lớp 1

Bài học giúp em củng cố lại kiến thức kĩ năng đã học trong Chủ đề 6 Các số đến 100.

video bài giảng Luyện tập chung chủ đề 6: các số đến 100 (phần 1) Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm