video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức) Bài 32: Luyện tập chung chủ đề 6: các số đến 100 (phần 1)
Tóm tắt bài học
Luyện tập chung chủ đề 6: các số đến 100 (phần 1)
- Nhận biết  được số có hai chữ số, cấu tạo số.
- Đọc, viết số, so sánh và xếp được thứ tự các số có hai chữ số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 31: Bảng các số từ 1 đến 100
Thời lượng: 8 phút 58 giây
Bài học tiếp