video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 33: Luyện tập chung chủ đề 6: các số đến 100 (phần 2)
Tóm tắt bài học
Luyện tập chung chủ đề 6: các số đến 100 (phần 2)
 
- Nhận biết  được số có hai chữ số, cấu tạo số.
- Đọc, viết số, so sánh và xếp được thứ tự các số có hai chữ số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 34: Dài hơn, ngắn hơn
Thời lượng: 10 phút 22 giây