video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức) Bài 31: Bảng các số từ 1 đến 100
Tóm tắt bài học
Bảng các số từ 1 đến 100
- Nhận biết được 100 là số liền sau của 99.
- Biết đọc, viết, lập được bảng các số từ 1 đến 100.
- Biết một số đặc điểm các số trong bảng: các số có một chữ số,...
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 30: So sánh số có hai chữ số (Phần 2)
Thời lượng: 11 phút 49 giây
Bài học tiếp