video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 30: So sánh số có hai chữ số (Phần 2)
Tóm tắt bài học
So sánh số có hai chữ số (Phần 2)
- Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh 2 số có hai chữ số ( so sánh số chục rồi so sánh số đơn vị).
- Vận dụng sắp xếp thứ tự các số, xác định được số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm số cho trước (ko quá 4 số).
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 29: So sánh số có hai chữ số (Phần 1)
Thời lượng: 10 phút 33 giây
Bài học tiếp
Bài 31: Bảng các số từ 1 đến 100
Thời lượng: 8 phút 58 giây