Bài 28: Luyện tập chung - Toán lớp 1

Học sinh luyện tập về các cách đo độ dài.

video bài giảng Luyện tập chung chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm