video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 37: Luyện tập chung chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài
Tóm tắt bài học
- Cảm nhận đúng về dài hơn, ngắn hơn, cao hơn, thấp hơn
- Thực hành giải quyết được các vấn đề thực tế đơn giản liên quan đến đo độ dài.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 36: Ước lượng và đo độ dài
Thời lượng: 7 phút 43 giây
Bài học tiếp