Bài 19: Ôn tập hình học - Toán lớp 1

Ôn tập lại các hình đã học: hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, khối hộp chữ nhật, khối lập phương

video bài giảng Ôn tập hình học Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm