video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 24: Ôn tập hình học
Tóm tắt bài học
- Nhận biết được các hình phẳng, hình khối đã học qua mô hình hoặc vật thật.
- Vận dụng làm được các bài tập thực hành.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 25: Ôn tập học kì 1
Thời lượng: 8 phút 55 giây