Ôn tập về hình học - Toán lớp 5

Ôn tập về hình học. Ôn về tính chu vi và diện tích các hình đã học. Toán lớp 5.

video bài giảng Ôn tập về hình học Xem video bài giảng này ở đây!

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Ôn tập về hình học

1. Công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

P = (a + b) x 2

S = a x b

Trong đó: P là chu vi hình chữ nhật,

S là diện tích hình chữ nhật

a và b lần lượt là số đo chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật

2. Công thức tính chu vi và diện tích hình vuông

P = a x 4

S = a x a

Trong đó P là chu vi hình vuông, S là diện tích hình vuông, a là độ dài cạnh hình vuông.

3. Công thức tính diện tích hình bình hành

S = a x h

Trong đó S là diện tích hình bình hành, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao

4. Công thức tính diện tích hình thoi

S = (m x n) : 2

Trong đó S là diện tích hình thoi, m và n là độ dài hai đường chéo của hình thoi.

5. Công thức tính diện tích hình tam giác

 

 


Học Tin Học