video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 51: Ôn tập về hình học
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Bài tập 6
Tóm tắt bài học
1. Bài tập 1
Ôn lại cách tính diện tích hình thoi và cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

2. Bài tập 2
Ôn lại cách tính diện tích tam giác

3. Bài tập 3
Ôn lại cách tính diện tích hình thang

4. Bài tập 4
Ôn lại cách tính diện tích hình tròn và hình vuông

5. Bài tập 5
Ôn lại cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương

6. Bài tập 6
Ôn lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 52: Ôn tập về giải toán
Thời lượng: 17 phút 33 giây