Điểm. Đường thẳng - Toán lớp 6

Hiểu điểm là gì, đường thẳng là gì. Hiểu quan hệ điểm thuộc, không thuộc đường thẳng. Biết vẽ điểm, đường thẳng....

video bài giảng Điểm. Đường thẳng Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập ôn tập lý thuyết

Bài tập luyện tập giúp bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản của bài học
0

Điểm xếp hạng (Hệ số x 1)


Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Điểm. Đường thẳng

1. Điểm

   • Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không định nghĩa điểm mà chỉ hình dung nó, chẳng hạn bằng một hạt bụi rất nhỏ, một chấm mực trên mặt giấy, …

Ví dụ: Điểm A, B, C,...

\n<title></title> \n<title></title>

   • Hai điểm không trùng nhau là hai điểm phân biệt.

Ví dụ: Trên hình có điểm A và D là hai điểm trùng nhau; B và C là hai điểm phân biệt.

\n<title></title> \n<title></title>

   • Bất cứ một hình học nào cũng đều là một tập hợp các điểm. Người ta gọi tên điểm bằng các chữ cái in hoa.

Ví dụ:

Điểm M, điểm N, điểm P, điểm Q,...

2. Đường thẳng

   • Đường thẳng là một khái niệm cơ bản, ta không định nghĩa mà chỉ hình dung đường thẳng qua hình ảnh thực tế như một sợi chỉ căng thẳng, vết bút chì vạch theo cạnh thước,…

Ví dụ: Đường thẳng AB, đường thẳng y, đường thẳng mn

\n<title></title> \n<title></title>

 

   • Đường thẳng cũng là tập hợp các điểm.

   • Đường thẳng không bị giới hạn về cả hai phía. 

   • Đường thẳng được đặt tên bằng một chữ thường hoặc hai chữ thường, hoặc hai điểm bất kì thuộc đường thẳng.

Ví dụ về  cách gọi tên đường thẳng

Đường thẳng a, b, m, p,…

Đường thẳng dx, dy, dz,…

Đường thẳng AB, MN,PQ,….

3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng

\n<title></title> \n<title></title>

Như trên hình ta nói:

   • Điểm A thuộc đường thẳng d và  hiệu là A ∈ d.

Ta còn nói: Điểm A nằm trên đường thẳng d, hoặc đường thẳng d đi qua điểm A, hoặc đường thẳng d chưa điểm A. 

   • Điểm M không thuộc đường thẳng d và kí hiệu là M ∉ d. 
Ta còn nói: Điểm nằm ngoài đường thẳng d, hoặc đường thẳng d không đi qua điểm M, hoặc đường thẳng d không chứa điểm M.