video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Điểm
Đường thẳng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Điểm
- Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm.
- Dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm
- Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm
2. Đường thẳng
- Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng, ... cho ta hình ảnh của đường thẳng
- Dùng chữ cái thường để đặt tên cho đường thẳng
3. Bài tập vận dụng
- Vận dụng kiến thức vừa học để làm bài tập
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Thời lượng: 15 phút 21 giây