video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Số phần tử của một tập hợp
Tập hợp con
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Số phần tử của một tập hợp
- Một tập hợp có thể có một phàn tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào.
2. Tập hợp con
- Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B
3. Bài tập vận dụng
Vận dụng kiến thức được học ở phần 1 và phần 2 để làm bài tập
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 3: Ghi số tự nhiên
Thời lượng: 20 phút 27 giây
Bài học tiếp
Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Thời lượng: 15 phút 13 giây