video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 3: Ghi số tự nhiên
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Số và chữ số
Hệ thập phân
Hệ la mã
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Số và chữ số
- Có 10 chữ số đó là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- Một số tự nhiên có thể có một, hai, ba, ... chữ số
2. Hệ thập phân
- Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó.
3. Hệ La Mã
- Cách viết và cách đọc số La Mã 
4. Bài tập vận dụng
- Vận dụng kiến thức đã học ở các phần trên để làm bài tập
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Thời lượng: 20 phút 10 giây
Bài học tiếp
Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Thời lượng: 15 phút 13 giây