video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tập hợp N và tập hợp N*
Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tập hợp N và tập hợp N*
- Tập hợp N gồm các số tự nhiên: 0; 1; 2; 3; 4; ...
N = {0; 1; 2; 3; 4; ...}
- Tập hợp N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0: N* = {1; 2; 3; ...}
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
- Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. Khi a nhỏ hơn b thì ta viết a < b
- Nếu a < b và b < c thì a < c
- Mỗi số tự nhiên có 1 số liền sau duy nhất
- Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.
- Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử
3. Bài tập vận dụng
- Vận dụng các kiến thức vừa học ở phần 1 và phần 2 để làm bài tập.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Thời lượng: 18 phút 2 giây
Bài học tiếp
Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Thời lượng: 15 phút 13 giây