video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Các ví dụ
Cách viết. Các kí hiệu
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Các ví dụ
- Đưa ra các ví dụ về tập hợp
2. Cách viết. Các kí hiệu
Để viết một tập hợp, thường có hai cách:
- Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp
- Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó
Ngoài ra còn cách minh họa tập hợp bằng một vòng kín
3. Bài tập vận dụng
- Vận dụng kiến thức vừa học để làm bài tập.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Thời lượng: 15 phút 13 giây