Đường tròn - Tam giác - Toán lớp 6

Hiểu đường tròn là gì? Hình tròn là gi? Hiểu cung, dây cung, đường kính, bán kính. Định nghĩa được tam giác. Hiểu đỉnh, cạnh, góc của tam giác là gì?. Biết vẽ hình tròn, đường tròn, tam giác.

video bài giảng Đường tròn - Tam giác Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập ôn tập lý thuyết

Bài tập luyện tập giúp bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản của bài học
0

Điểm xếp hạng (Hệ số x 1)


Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Đường tròn. Tam giác

1. Đường tròn và hình tròn

- Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R. 

Kí hiệu $\left( O;R \right)$

- Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm trong đường tròn đó. 

Chú ý:

Với mọi điểm M nằm trong mặt phẳng thì:

   + Nếu OM < R thì điểm M nằm trong đường tròn (O;R)

   + Nếu OM = R thì điểm M nằm trên (thuộc) đường tròn (O;R)

   + Nếu OM > R thì điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R)

2. Cung và dây cung

\n<title></title> \n<title></title>

- Hai điểm C,D của một đường tròn chia đường tròn thành hai cung. 

- Dây cung là đoạn thẳng nối hai đầu mút của cung. 

- Đường kính là dây cung đi qua tâm của đường tròn. 

Lưu ý: Đường kính là dây cung lớn nhất và có độ dài gấp đôi bán kính. 

Ví dụ:

Hình vẽ trên dây cung CD và đường kính AB.

Với hình vẽ trên thì đoạn thẳng CD là dây cung và đoạn thẳng AB là đường kính

Khi đó AB ≥ CD

Định nghĩa:

\n<title></title> \n<title></title>

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB,BC,AC khi ba đoạn thẳng 
AB,BC,CA không cùng thuộc một đường thẳng.

Kí hiệu: $\Delta ABC $

2. Các yếu tố trong tam giác

Tam giác ABC có: 

Ba đỉnh: A, B, C

Ba cạnh: AB, BC, AC

Ba góc: $\widehat{BAC},\widehat{ABC},\widehat{ACB}$

Một điểm nằm bên trong tam giác nếu nó nằm trong cả 3 góc của tam giác. Một điểm không nằm trong tam giác và không nằm trên cạnh nào của tam giác gọi là điểm ngoài của tam giác