video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 12: Đường tròn - Tam giác
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Đường tròn và hình tròn
Tam giác ABC
Tóm tắt bài học
1. Đường tròn và hình tròn
 - Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R).
 - Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.
 
2. Cung và dây cung
- Gả sử A, B là hai điểm nằm trên đường tròn tâm O. Hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung)
- Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung (gọi tắt là dây). Dây đi qua tâm là đường kính.
- Đường kính dài gấp đôi bán kính.
 
3. Tam giác ABC là gì?
-Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 29: Bội và ước của một số nguyên
Thời lượng: 9 phút 52 giây