video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 35: Phép nhân và phép chia phân số. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép nhân phân số
phép chia phân số
Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Phép nhân phân số
Quy tắc
Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.
\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}\)
Nhận xét:
Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.
 
Phép chia phân số
Số nghịch đảo
Định nghĩa: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.
Phép chia phân số
Quy tắc:
Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia
\(\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}.\frac{d}{c}=\frac{a.d}{b.c}\)\(a:\frac{c}{d}=a.\frac{d}{c}=\frac{a.d}{c}\) ( c≠0 )
 
Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
-Tính chất giao hoán
     \(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}\)
-Tính chất kết hợp
\(\left(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}\right).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.\left(\frac{c}{d}.\frac{p}{q}\right)\)
-Nhân với 1
\(\frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\)
-Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng
\(\frac{a}{b}.\left(\frac{c}{d}+\frac{p}{q}\right)=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}+\frac{a}{b}.\frac{p}{q}\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 34: Phép trừ phân số
Thời lượng: 10 phút 30 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Nửa mặt phẳng
Thời lượng: 8 phút 18 giây