video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 8: Nửa mặt phẳng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nửa mặt phẳng bờ a
Tia nằm giữa hai tia
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Nửa mặt phẳng
 
1. Nửa mặt phẳng bờ a
• Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị cvhia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.
• Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng bờ đối nhau.
• Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.
 
2. Tia nằm giữa hai tia
Tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 9: Góc. Số đo góc
Thời lượng: 10 phút 20 giây