video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 9: Góc. Số đo góc
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Góc
Số đo góc
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Góc. Số đo góc
 
1. Góc. Góc bẹt
Góc là hình gồm hai tia chúng gốc.
Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.
Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
 
2. Điểm nằm bên trong góc
Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa Ox, Oy. Khi đó ta nói: Tia OM nằm trong góc xOy.
 
3. Đo góc. So sánh hai góc.
Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là \(180^o\)
Số đo của mỗi góc không vượt quá \(180^o\)
Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.
 
4. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù
Góc có số đo bằng \(90^o\) là góc vuông. Số đo của góc vuông còng kí hiệu là 1v,
Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.
Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 10: Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz
Thời lượng: 10 phút 48 giây