video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 34: Phép trừ phân số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Số đối
Phép trừ phân số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Phép trừ phân số
 
Số đối
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.
 
Phép trừ phân số
Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.
\(\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{a}{b}+\left(-\frac{c}{d}\right)\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 8: Nửa mặt phẳng
Thời lượng: 8 phút 18 giây