video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 33: Phép cộng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép cộng phân số
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Phép cộng phân số
- Cộng hai phân số cùng mẫu
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.
\(\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}\)
- Cộng hai phân số không cùng mẫu
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.
 
2. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
- Tính chất giao hoán
\(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\)
Tính chất kết hợp
\(\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{d}+\frac{p}{q}\right)\)
 - Cộng với số 0
                       \(\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 8: Nửa mặt phẳng
Thời lượng: 8 phút 18 giây