video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 32: Quy đồng mẫu nhiều phân số. So sánh phân số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy đồng mẫu nhiều phân số
So sánh phân số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Quy đồng mẫu hai phân số
- Ta biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có cùng chung một mẫu. Cách làm đó được gọi là quy đồng mẫu hai phân số.
 
Quy đồng mẫu nhiều phân số
Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:
Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là bội chung nhỏ nhất (BCNN) để làm mẫu chung).
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). 
Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
 
So sánh phân số
So sánh hai phân số cùng mẫu (mẫu số dương): phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn
- Qui tắc:
Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu dương rồi so sánh tử số với nhau.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 8: Nửa mặt phẳng
Thời lượng: 8 phút 18 giây