video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 30: Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tính chất cơ bản của phân số
Rút gọn phân số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tính chất cơ bản của phân số
- Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.
    \(\frac{a}{b}=\frac{a.m}{b.m}\) với m ∈ Z  và m ≠0
- Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
\(\frac{a}{b}=\frac{a:n}{b:n}\)  với n ∈ƯC(a,b)
 
2. Cách rút gọn phân số
- Quy tắc:
Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
- Thế nào là phân số tối giản?
Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu  chỉ có ước chung là 1 và -1.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 28: Tính chất của phép nhân
Thời lượng: 10 phút 47 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Nửa mặt phẳng
Thời lượng: 8 phút 18 giây