video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 28: Tính chất của phép nhân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Các tính chất của phép nhân
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Tính chất của phép nhân
 
1. Tính chất giao hoán
    a.b = b.c
2. Tính chất kết hợp
    (a.b).c = a.(b.c)
3. Nhân với số 1   
    a.1 = 1.a = a
4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
     a(b + c) = a.b + ac
     Chú ý: Tính chất trên cũng đúng đối với phép trừ :
     a(b – c) = ab - ac
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 27: Nhân hai số nguyên khác dấu
Thời lượng: 5 phút 23 giây
Bài học tiếp
Bài 6: Trung điểm của đoạn thẳng
Thời lượng: 10 phút 17 giây