video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 6: Trung điểm của đoạn thẳng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Trung điểm của đoạn thẳng
Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Trung điểm của đoạn thẳng
- Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB). 
2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng
3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 28: Tính chất của phép nhân
Thời lượng: 10 phút 47 giây
Bài học tiếp
Bài 7: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Thời lượng: 14 phút 3 giây