video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 7: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Vẽ đoạn thẳng trên tia
Vẽ hai đoạn thẳng trên tia
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Vẽ đoạn thẳng trên tia
- Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị dài)
2. Vẽ hai đoạn thẳng trên tia
- Trên tia Ox, OM = a, ON = b, nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
3. Bài tập vận dụng
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 28: Tính chất của phép nhân
Thời lượng: 10 phút 47 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Nửa mặt phẳng
Thời lượng: 8 phút 18 giây