video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 27: Nhân hai số nguyên khác dấu
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được
Chú ý : Tích của một số nguyên a với số 0 bằng 0.
Bài tập vận dụng
Vận dụng kiến thức làm một số bài tập
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 26: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Thời lượng: 9 phút 36 giây
Bài học tiếp