video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 5: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào AM + MB = AB?
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Đoạn thẳng
Độ dài đoạn thẳng
Khi nào AM + MB = AB?
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Đoạn thẳng
Đoạn thẳng AB là gì?
- Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
- Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA.
- Hai điểm A và B là hai mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB.
Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng.
 
2. Độ dài đoạn thẳng
Đo đoạn thẳng
- Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.
So sánh hai đoạn thẳng
- Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau hay có cùng độ dài và kí hiệu AB = CD.
- Đoạn thẳng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD  và kí hiệu EG > CD.
- Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng EG và kí hiệu AB < EG.
 
3. Khi nào thì AM + MB = AB = ?
Khi nào thì tổng độ dài  đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB?
- Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 27: Nhân hai số nguyên khác dấu
Thời lượng: 5 phút 23 giây
Bài học tiếp
Bài 6: Trung điểm của đoạn thẳng
Thời lượng: 10 phút 17 giây