video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 29: Bội và ước của một số nguyên
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bội và ước của một số nguyên
Tính chất
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bội và ước của một số nguyên
Cho a,b  ∈ Z,  b ≠ 0. Nếu có 1 số nguyên q sao cho a = qb. Thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b là b ước của a.
Chú ý:
- 0 là bội của tất cả số nguyên khác 0
- 1, và - 1 là ước của tất cả số nguyên
2. Tính chất
 - Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a chia hết cho c
 - a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b
 - Nếu a và b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 36: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Thời lượng: 9 phút 27 giây