video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 36: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hỗn số
Số thập phân
Phần trăm
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Hỗn số
 
2. Số thập phân
Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10.
Các phân số thập phân có thể viết được dưới dạng số thập phân.
Số thập phân gồm 2 phần:
Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy
Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy
Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.
 
3. Phần trăm
Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm, với kí hiệu %
\(\frac{3}{100}=3\%\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 29: Bội và ước của một số nguyên
Thời lượng: 9 phút 52 giây